Нарушено водоподаване/

28.02.2020 г.

На 28.02.2020 год. в гр.Монтана в района но III -то и IV-то у-ще ще бъде нарушено водоподаването. Същото ще бъде въстановено в рамките на работния ден.


Начини на плащане