Нарушено водоподаване/

18.11.2019 г.

На 18.11.2019 год. в с.Сливовик и нарушено водоснабдяването поради авария.Водоснабдяването ще бъде въстановено след отстраняване на аварията.


Начини на плащане