Аваррия на улица "Клиемнт Охридски" 16./

28.08.2019 г.

Работи се по отстраняването. Предполга се, че до 12 часа днес, ще бъде възстановено водоподаването


Начини на плащане