Нарушено водоподаване в гр.Брусарци/

31.05.2023 г.

Днес 31.05.2023 г. поради авария в гр. Брусарци ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на аварията .


Начини на плащане