Нарушено водоподаване/

30.05.2023 г.

На 30,05,2023 год. е прекъснато водоподаването в с.Аспарухово, поради авария.Въстановяване на водоподаването ще стане след отстранявяне на аварията.


Начини на плащане