Нарушено водоподаване/

04.08.2022 г.

На 04.08.2022год. е възникнала авария в гр.Монтана, кв.Кошарник. Водоподаването ще бъде възстановено на 05,08,2022 год.


Начини на плащане