Нарушено водоподаване гр.ЛОМ/

09.10.2021 г.

Поради авария на ЧЕЗ в района гр.Лом, и липса ел. захранване на помпена станция Добри дол е нарошено водоподаването на града.Водоподаването ще бъде въстановено след въстановяването на елетрозахранването и нормализирането водоподаването.


Начини на плащане