Нарушено водоподаване/

13.09.2021 г.

Поради Авария в Младост 3.бл41 ,нарошено водоподаване,Водоподаването ще бъде въстановено до остраняването на аварията.


Начини на плащане