Нарушено водоподаване в гр. Лом и в четвъртък 20.08.2020/

20.08.2020 г.

Аварията ще бъде отстранена в рамките на деня, но поради необходимото технологично време, за запълване на системата, очаква се нормализирането на водоснабдяването, да стане в късните вечерни часове.

 


Начини на плащане