Нарушено водоподаване/

24.06.2020 г.

На 24.06.2020г. Поради стройтелно ремонтни работи ще има нарушено водоподаване на ул:Веренишка, ул: Бозвели, ул:Гоце Делчев.


Начини на плащане