Нарушено водоподаване улици Н.Бозвели, П. Парчевич, Баба Тонка, А. Кънчев, Г. Делчев и райони/

17.06.2020 г.

Възможно нарушаване на нормалното водоподаване на следните улици и прилежащият им район  поради строително ремонтни дейности до края на работн ия ден.

Засегнати са следните улици:Неофит Бозвели, Петър Парчевич, Баба Тонка, Ангел Кънчев и Гоце Делчев.

Ремонтностроителните екипи работят възможно най-бързо за остраняване на неоудобството.


Начини на плащане