Съобщения за планови ремонти

07.03.2023г.
Нарушено водоподаване

На 07.03.2023 год. ще бъде нарушено водоподаването в с.Благаво за отстраняване на възникнала авария по водопроводнана инсталция.

прочети още

Съобщения за аварии, ремонти, контакти

05.06.2023г.
Нарушено водоподаване с.Д-р Йосифово,гр.Бойчиновци,с.Сливовик,с.Пали Лула,с.Охрид и кв.Огоста.

Вследствие на проливни дъьдове и наводнявне на помпени станции е установено влошаване на качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели, по показател "мътност".Тъй като подаваната вода не отгваря на изискванията на Наредба № 9/2001 на МЗ,МРРБ и МОСВ за качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели,временно се преустановява водоснабдяването на с.Д-р Йосифово,община Монтана,до отсраняване на причините.

В гр. Бойчиновци , кв.Огоста ,с.Сливовик , с.Охрид , с Пали Лула ще бъде подавана вода само за битови нужди.

всички съобщения

Провери своята сметка

Юридическо лице

За ограничаване на последствията от COVID-19 /корона вирус /

Достъпа до сградата се контролира от предстравителя на охранителната фирма. Допускат се максимум по двама клиенти/потребители до центъра за обслужване на клиенти и електронната каса.

Работното време на касите на дружеството е непроменено.

Фактурираните количества могат да бъдат разплащани по всички начини, за които вижте секциите по-долу.

Самоотчет чрез снимка може да се направи на :

- Viber:0889465402 или 0886854503 . Желателно е снимката да е последвана с номера на водомера или абонатния номер, за по-лесна справка. Моля не генерирайте съобщеня с въпроси, запитвания, коментари или други искания в системата на VIBER! Използвайте имейла или предоставените телефони. Поради огромното количество информация, снимките са пазят до 1 месец. 

- e-mail: market@vikmontana.com

-  самоотчет или сигнал за друго, на телефони: 096383255 и 096383256.

Подробности може да намерите в края на тази секция.

При непредоставен достъп, ежемесечно ще Ви бъдат издавани фактури, които можете да заплатите на регламентираните места или онлайн. Показанията им ще са базирани на предходния период.

Необходимата Ви информация може да получавате от 08:00 до 17:00 всеки стандартен работен ден на телефони:  096383255, 096383256

 

Важни телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 383 220 ДЕНОНОЩЕН

0882954312 - ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

КАК ДА ПОДАДЕМ САМООТЧЕТО ПО ВАЙБЪР ИЛИ ИМЕЙЛ.
VIBER номер 0889465402
или 08868503 (натисни за инструкция)

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)

096 / 383 234

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на Центъра за рабта с клиенти:
08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване