нощувка в русеОрганизиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти собственост на “ ВиК ” ООД , гр . Монтана “ 2015/2017г.

Дата: 25.07.2014

Номер на процедура: 000247


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Документация за охрана.

Обявлението и решението се намира на сайта на АОП.
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333136343238

Активиран е линк за публичен достъп до документацията за охрана:
http://dox.bg/files/dw?a=9720be8047

Паролата за достъпност до документите за обеществена поръчка охрана, са достъпни след след заплащане на посочената сума и последвало обаждане на телефон: 096383216 096303520

 15.10.2014 Протокол 1

15,10,2014 Протокол 2

15,10,2014 Протокол 3

15,10,2014 Протокол 4

15,10,2014 Решение за определяне на изпълнител

30,12,2014 Договор

07.06.2017 г. Информация за изпълнен договор

 

 

ПЛАЩАНИЯ:

 12.06.2015 г. Плащания м. 05

17.07.2015 г. Плащания м. 06

17.08.2015 г. Плащания м. 07

17.09.2016 г. Плащания за м. 08

16.10.2015 г. Плащане за м. 09

16.11.2015 г. Плащане за м. 10

17.12.2015 г. Плащане за м. 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

17.02.2016 г. Плащания за м. 01

18.05.2016 г. Плащания за м. 04

12.04.2017г. Информация за освободена гаранция за изпълнен договор

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...