нощувка в русе„Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана” по пет обособени позиции

Дата: 20.02.2014

Номер на процедура: 000245


Уважаеми господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявената открита процедура по ЗОП с предмет: „Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана” по пет обособени позиции , ще се проведе на 25.02.2014г./вторник/ от 10:00 часа в административната сграда на „В и К”ООД, гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски”№11, в стаята на главния счетоводител.
Управител: ……………………………………………………
/инж.В.Иванов/

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...