нощувка в русеИнкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана” по пет обособени позиции

Дата: 16.01.2014

Номер на процедура: 000242


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580281&newver=2

==============================

РЕШЕНИЕ
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580282&newver=2

=====
Паролата за Документите на търга са достъпни след заплащане на посочената сума и последвало обаждане на телефон: 096 383216
======
Линк за изтегляне на тръжната документация:

http://dox.bg/files/dw?a=3a1be0828fТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...