нощувка в русеДоставка на колесни багер-товарачи…

Дата: 08.01.2014

Номер на процедура: 000241


Уважаеми господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти по обявената открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на колесни багер-товарачи /един плюс един броя/ и доставка при необходимост на хидравличен чук и багерна кофа, съвместими с багерната машина, с определени технически характеристики” ще се проведе на 10.01.2014г./петък/ от 09:00 часа в административната сграда на „В и К”ООД, гр.Монтана, ул.Александър Стамболийски”№11, ет.2, стая 205 /на главния инженер/.

07.10.2015 г. Информация за изпълнен договорТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...