нощувка в русеДоставка на електрическа енергия

Дата: 29.09.2014

Номер на процедура: 000252


На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявената открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К”ООД, гр. Монтана”, ще се проведе на 01.10.2014г./ сряда/ от 14:00 часа в административната сграда на „В и К”ООД, гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски”№11, в стаята на главния счетоводител.

===========

Енергия договор

22.10.2015 г. Информация за изпълнение на договор

===========

17.02.2015 г. Плащане м. Януари

17.03.2015 г. Плащане м. Февруари

17.04.2015 г. Плащане м. Март

18.05.2015 г. Плащане м. Април

12.06.2015 г. Плащане м. Май

16.07.2015 г. Плащане м. 06

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...