нощувка в русеДоставка на водомери

Дата: 26.08.2014

Номер на процедура: 000248


Документация за участие

======

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявената открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на водомери” по четири обособени позиции , ще се проведе на 28.08.2014г./четвъртък/ от 11:00 часа в административната сграда на „В и К”ООД, гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски”№11, в стаята на главния инженер.

======

 

ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ

 05.11.2015 г. Освободена гаранция за изпълнение на договор

05.11.2015 г. Освободена гаранция за изпълнение на договор

 01.12.2015 г. Информация за изпълнение на договор по втора обособена позиция

 05.01.2016 г. Информация за изпълнението на договор по 1ва, 3та и 4та обособена позиция

 

 Плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛ:“Акварор-Бояджиевисинове“ООД,гр.София

17.03.2015 г. Плащане за за м. 02

17.04.2015 г. Плащане за за м. 03

18.05.2015 г. Плащане за за м. 04

17.08.2015 г. Плащания м. Юли

17.09.2015 г. Плащане за м. 08

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

 

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...