нощувка в русеУслуги

Цени на услугите в сила до 31.12.2017 година!

Моля, за актуални цени на всички услуги, позвънете.

Всички цени са без включен Данък добавена стойност!

Информация за Изпитателна лаборатория (ИЛ)

 

Изтегли целия списък с предлагани услуги TУК

За потребителите с по-нискоскоростен Интернет, изтеглете от TУК

Списък на най-често използваните услуги без ДДС, може да изтеглите от ТУК

За точна актуална информация, обадете се на телефона в центъра за обслужване на клиенти!
 

Основни видове услуги без ДДС

1. Цена за доставка на питейна вода  лв./м3
1.1 Доставяне вода на потребителите 1,605 лв./м3
1.2 Доставяне вода на друг ВиК Оператор -ВС Враца 0,060 лв./м3
1.3 Доставяне вода на друг ВиК Оператор -ВС Берковица 0,080 лв./м3
1.4 Доставяне вода на друг ВиК Оператор -ВС Видин 0,247 лв./м3
2. Цена за доставка на вода с непитейни качества 1,170 лв./м3
3.1 Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите 0.227 лв./м3
3.2 Цена за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители 0,436 лв./м3
3.3 Цена за пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители  
– за степен на замърсяване І-ва 0,619 лв./м3
– за степен на замърсяване ІІ-ра 0,758 лв./м3
– за степен на замърсяване ІІІ-та 0,876 лв./м3
   

Цени на услугите в сила до 31.12.2017 година:

 

Ceni2017

ПРИ ПРОБЛЕМ С ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО, вижте от  TУК

Или изтеглете от ТУК

================

Цени на услугите в сила от 01.01.2018 година:

ceni 2018Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

Работно време на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

 

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...