нощувка в русеЦентрално управление

Централен диспечерски пункт

096 / 303 530

096 / 383 220

Център за обслужване на клиенти

096 / 383 256

096 / 383 255

Национален телефон за аварии
0700 20272

Отдел

телефон
Технически секретар

096 303 520

факс 096 303522

Главен инженер 096 383 222
Главен счетоводител 096 303 528
Счетоводство 096 383 231
Главен енергетик 096 383 224
Юрисконсулт 096 383 216
 Вътрешен одитор  096 383 212
Ръководител отдел „РМ” 096 383 248
Р-л отдел „КК” –хим.микроб.лаб- я 096 383 236
Ръководител отдел „УП” 096 383 203
Орг. Обществени поръчки 096 383 216
Орг. Водомерно стопанство 096 383 248
Домакин и деловодство 096 383 218
Р-л отдел КИПиА 096 383 215
Експерт СС, ЗБД 096 383 234
Ръководител експлоатационен район Монтана, монтана села, Смоляновци  096 383 215
Ръководител експлоатационен район Бойчиновци, Гаврил Геново, Вършец 096 383 226
Ръководител експлоатационен район Лом, Брусарци, Вълчедръм 096 383 226
   
   

Електронна поща за официална връзка: vikmontana@optilinkbg.com

Електронна поща за абонати/клиенти:   vikinfo@optilinkbg.comТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...