нощувка в русе„Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1” и охрана с технически средства за сигурност на обекти на „В и К“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3“ по две обособени позиции

Дата: 29.12.2016

Номер на процедура: 001719


29.12.2016 г. Документация за участие

15.02.2017 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

22.02.2017 г. Протокол No 1

22.02.2017 г. Протокол No 2

22.02.2017 г. Протокол No 3

22.02.2017 г. Доклад от работата на комисията

22.02.2017 г. Решение от работата на комисията

29.03.2017 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

29.03.2017 г. Сключен договор по 2ра обособена позиция

29.03.2017 г. Обявление за възложена поръчка

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...