нощувка в русе„Доставка на водомери“ по четири обособени позиции

Дата: 31.08.2016

Номер на процедура: 001618


31.08.2016 г. Документация за участие

08.09.2016 г. Отговор на запитване

13.09.2016 г. Отговор на запитване

18.10.2016 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.11.2016 г. Протокол 1 от работата на комисията

08.11.2016 г. Протокол 2 от работата на комисията

08.11.2016 г. Протокол 3 от работата на комисията

08.11.2016 г. Протокол 4 от работата на комисията

08.11.2016 г. Доклад от работата на комисията

08.11.2016 г. Решение от работата на комисията

12.12.2016 г. Сключен договор по позиция 1, 3, 4.

12.12.2016 г. Сключен договор по позиция 2.

12.12.2016 г. Информация за сключени договори

 

13.12.2017 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по 1ва, 3-та и 4-та обособена позиция

 

29.12.2017 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по 2ра обособена позиция

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...