нощувка в русеДоставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти ниско напрежение със стандартизирани товарови профили

Дата: 11.07.2016

Номер на процедура: 001551


11.07.2016 г. Документация за участие

01.08.2016 г. Отговор на запитване No 1

01.08.2016 г. Отговор на запитване № 2

12.08.2016г. Съобщение за отваряне на ценова оферта

18.08.2016 г. Доклад от работата на комисията

18.08.2016 г. Протокол 1, от работата на комисията

18.08.2016 г. Протокол 2, от работата на комисията

18.08.2016 г. Протокол 3, от работата на комисията

18.08.2016 г. Решение от работата на комисията

14.09.2016 г. Информация за възложена поръчка

19.09.2016 г. Сключен договор

02.12.2016 г. Върната банкова гаранция

03.01.2017 г. Обявление за приключване на договор

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...