нощувка в русе„Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по седем обособени позиции

Дата: 27.02.2017

Номер на процедура: 001760


27.02.2017 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2017 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 15.03.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 16.03.2017 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

20.03.2017 г. Протокол от работата на комисията

24.04.2017 г. Сключен договор по 1-ва и 4-та обособена позиция

24.04.2017 г. Сключен договор по 2-ра и 5-та обособена позиция

24.04.2017 г. Сключен договор по 6-та и 7-ма обособена позиция

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...