нощувка в русе“Доставка на резервни части за автомобили и трактори, извънгаранционно обслужване на багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

Дата: 21.03.2017

Номер на процедура: 001789


21.03.2017 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 30.03.2017 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция се удължава до:

17:00 часа на 05.04.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 06.04.2017г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

11.04.2017 г. Протокол от работата на комисията

 

10.05.2017 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

10.05.2017 г. Сключен договор по 2ра обособена позиция

10.05.2017 г. Сключен договор по 3та обособена позиция

07.06.2017 г Сключен договор по 4та обособена позиция

10.05.2017 г. Сключен договор по 5та обособена позиция

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...