нощувка в русе„Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори” по пет обособени позиции

Дата: 10.07.2017

Номер на процедура: 001899


10.07.2017 г. Документация за участие

12.07.2017 г. Отговор на запитване

============

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2017 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти по първа обособена позиция се удължава до:

17:00 часа на 25.07.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 26.07.2017 г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

=============

27.07.2017 г. Протокол от работата на комисията

14.09.2017 г. Сключен договор по 3та и 4та обособена позиция

14.09.2017 г. Сключен договор по 1ва, 2ра и 5та обособена позиция

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...