нощувка в русеНови начини за плащане на инкасо задължения през кастите на EasyPay и ePay.bg

= НА КАСА В БРОЙ.
Всички абонати могат да платят сметките си в БРОЙ до пълно издължаване към дружеството в офисите или касите на „Изипей” АД , чрез системата за електронни разплащания EasyPay.
За битовите абонати плащането става с посочване на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.
За фирмите плащането става с посочване на 5 цифрен номер на платеца.

= ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ – безкасово по Интернет.
Всички битови абонати могат да платят сметките си до пълно издължаване към дружеството чрез системата за електронни разплащания ePay.bg. Плащането става с регистриране на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.

За битовите абонати, които предпочитат други алтернативни начини за плащане, сме осигурили: плащане на банкомат чрез услугата B-Pay – следва да използвате код на търговец 50129,
плащане с SMS чрез услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84064 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете начина за регистрация за SMS плащане на битови сметки.
==========================
*“ВиК“ ООД – гр.Монтана не подава информация за битовите абонати заявили плащане чрез разплащателна сметка(директен дебит).

*За абонатите от селата, заявили плащане към местната пощенска станция, информацията им се подава същевременно и към градските електронни каси и системата за електронни разплащания EasyPay/Epay. Такива абонати трябва да внимават в рамките на текущия месец да не осъществяват двойно плащане на фактури. В такива случаи повторно платената сума остава на депозит.

Не забравяйте да плащате сметките си, защото след 30-тия ден, при неплащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ, плюс 10 пункта.Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...