нощувка в русеНови начини за плащане на инкасо задължения през кастите на EasyPay и ePay.bg

= НА КАСА В БРОЙ.
Всички абонати могат да платят сметките си в БРОЙ до пълно издължаване към дружеството в офисите или касите на „Изипей” АД , чрез системата за електронни разплащания EasyPay.
За битовите абонати плащането става с посочване на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.
За фирмите плащането става с посочване на 5 цифрен номер на платеца.

= ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ – безкасово по Интернет.
Всички битови абонати могат да платят сметките си до пълно издължаване към дружеството чрез системата за електронни разплащания ePay.bg. Плащането става с регистриране на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.

За битовите абонати, които предпочитат други алтернативни начини за плащане, сме осигурили: плащане на банкомат чрез услугата B-Pay – следва да използвате код на търговец 50129,
плащане с SMS чрез услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84064 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете начина за регистрация за SMS плащане на битови сметки.
==========================
*“ВиК“ ООД – гр.Монтана не подава информация за битовите абонати заявили плащане чрез разплащателна сметка(директен дебит).

*За абонатите от селата, заявили плащане към местната пощенска станция, информацията им се подава същевременно и към градските електронни каси и системата за електронни разплащания EasyPay/Epay. Такива абонати трябва да внимават в рамките на текущия месец да не осъществяват двойно плащане на фактури. В такива случаи повторно платената сума остава на депозит.

Не забравяйте да плащате сметките си, защото след 30-тия ден, при неплащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ, плюс 10 пункта.Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...