нощувка в русеНачини за плащане на инкасо задължения:

= НА КАСА В БРОЙ.

     Всички клиенти  могат да платят сметките си в БРОЙ по изборно в хронологичен ред на елекронните каси на ВиК ООД Монтана,  разположени в офисите на фирмата или в градските пощенски станции.

    Частните абонати в селата могат да платят и в местните пощенски станции.

 

    Всички клиенти  могат да платят сметките си в БРОЙ до пълно издължаване към дружеството  в офисите или касите на „Изипей” АД , чрез системата за електронни разплащания EasyPay.

  За битовите абонати плащането става с посочване  на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.

  За фирмите плащането става с посочване на 5 цифрен номер на платеца.

 

= ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯбезкасово по интернет.

Всички битови абонати могат да платят сметките си до пълно издължаване към дружеството чрез системите за електронни разплащания:  ePay.bg   и  Transcard.bg. Плащането става с регистриране на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка или като се обадите на телефон 096/383244.

 

За битовита абонати, които предпочитат други алтернативни начини за плащане, сме осигурили: плащане на банкомат чрез услугата B-Pay – следва да използвате код на търговец 50129,

плащане с SMS чрез услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84064 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете начина за регистрирация за SMS плащане на битови сметки.

 

==========================

 

*Внимание : За абонатите от селата, заявили плащане към местната пощенска станция, задълженията  им се подават същевременно и към градските електронни каси и системите за електронни разплащания:  EasyPay/Epay и Transcard . Такива абонати трябва да внимават в рамките на текущия месец да не осъществяват двойно плащане на фактури. В такива случаи повторно платената сума остава на депозит.

 

Не забравяйте да плащате сметките си! Спестявате си лихва и прекъсване на услугата Водоснабдяване.

Благодарим Ви!Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...