нощувка в русе



1.Първа обособена позиция:„Доставка на работно облекло и специално работно облекло» , 2. Втора обособена позиция:» Доставка на лични предпазни средства», 3. Трета обособена позиция- „ Доставка на униформено работно облекло».

Дата: 13.08.2014

Номер на покана: 000230


валидна от: 13/08/2014г.
валидна до: 20/08/2014г.

 

файл с поканата

Плащания на „Пепи Елегант“ ЕООД, гр.София

18.12.2014 г. Плащане за месец 11

15.01.2015 г. Плащане за месец 12

 

Плащания на „Викинг-Т“ ООД, гр.Пловдив

19.11.2014 г. Плащания за месец 10

12.03.2015 г. Плащания за месец 02

 







Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...