нощувка в русееFaktura – съвременна система за обмен на фактури

На вниманието на потребителите !
„В и К“ ООД, гр. Монтана уведомява, че е въведена нова услуга, предназначена за сигурно изпращане и получаване на електронни фактури и сметки, която дава възможност на регистрираните потребители в онлайн режим да получават, преглеждат и потвърждават получаването на електронни фактури и сметки.
Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител.
НЕ Е необходимо да притежавате електронен подпис, за да ползвате тази услуга.
Повече информация за услугата можете да получите в електронния сайт www.efaktura.bg.
При въпроси, молби или предложения използвайте нашия e-mail: vikinfo@optilinkbg.com или т.096/383234, за да се свържете с нас. Наши специалисти ще разгледат молбата Ви и ще се свържат с Вас за отстраняване на проблема.

Efaktura
Ако желаете вашата фирма или като частно лице да ползва тази услуга, моля напишете заявление и го изпратете на адрес:
3400 гр.:Монтана, ул. ” Ал.Стамболийски” №11,
“В и К” ООД Монтана

Може да ни изпратите „Заявление за електронна фактура” и на елeкронната ни поща vikinfo@optilinkbg.com. Посочете в него Абонатния си номер, ако сте физическо лице или потребителския номер на Платец и Булстат, ако сте юридическо лице.

© 2013 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана

Уважаеми клиенти, при промяна на адреса, предоставен за получаване на електронни известия от системата на е-фактура, моля да ни уведомите своевременно.Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...