нощувка в русеБЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД

Информация за клиентите на ВиК ООД Монтана , които желаят да ползват
БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД(само за физ. лица):

* чрез „ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ“ през Вашата Банка.
За да платите по електронен път трябва да сте регистриран клиент
на услугата „ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ“ към банката, в която сте клиент.

* чрез ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ
Можете да платите по банков път с платежно нареждане.

При двата начина на разплащане трябва да спазите следните изисквания:
Име на получателя: „ВиК” ООД гр. Монтана,
Банкова сметка: „СИБАНК“ АД Монтана, IBAN: BG 39 BUIB 7890 109 7634 800
Основание за превод: ……

Попълнете точно основанието си за превод, като посочите
„ Вода за фирма ….. с Платец (партида) № ХХХХХ по Фактура № ….. от дата …….
Ползването на тази услуга се отнася предимно за потребители юридически лица(фирми).
Ако се ползва от потребители физически лица в населението,като основание посочете „Вода за битов абонат № ХХХХХХХ по Фактура № …. от дата ……..

* Чрез РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
Потребители физически лица могат да извършват плащанията си към „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Монтана с разплащателни сметки в следните банки в рамките на цялата страна:
– Банка ДСК
– ОББ
– Райфайзенбанк АД
– Уникредит Булбанк АД
Ползването на тази услуга се отнася само за потребители физически лица.Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...